HAVALANDIRMA


NEDİR ?

Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunduğu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır. Gerekli sistemler mahalin havasınının hem sıcaklık, hem izafi nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava artışlarından bağımsız bir değerde sabit tutulmasını amaçlar.

 

 

Devamnı Oku
Havalandirma nedir
Havalandirma nedir neden yapilir

Neden

HAVALANDIRMA

?

Canlıların bulundukları ortamlarda, solunum yapmaları, terlemeleri, ısı yaymaları, sigara içmeleri, koku yaymaları gibi nedenlerden dolayı işletmelerde, üretim esnasından satılma işlemine kadar ortaya çıkan zararlı tozlardan, gazlardan ve kokulardan giderilmesi için

Devamnı Oku

Havalandırma

Sistemleri

Havalandırma, kapalı bir alana doğal ya da mekanik yolla temiz hava akımı sağlanmasıdır. İçeri temiz hava girerken, buna eşde¬ğer hacimde, zararlı gazlarla, kokularla, tozlarla kirlenmiş ve ısınmış hava dışarı atılır.

Devamnı Oku
Havalandirma Sistemleri

NELER YAPARIZ ?

Çevre normlarına uygunluğu %100 garantili; Toz, Koku, Kimyasal yıkama (webscruber) Jetpulse havalandırma sistemlerinin imalatlarını ve uygulamasını yapmaktayız.

Toz Toplama Sistemleri

Toz Toplama Sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Toz toplama sistemleri sayesinde teneffüs edilen havanın kalitesi yükseltilmektedir. Bu işlem hava içerisinde ortama ba­ğlı olarak oluşan zerreciklerin ortamdan ayrı olması ile sa­ğlanmaktadır Havada bulunan zerrecikler toz toplama ünitesinin sa­ğladığı emlim gücü sayesinde toz tutucu filtrelere aktarılır.

SULU FİLTRE SİSTEMLERİ

Sulu filtre, restoran bar gibi kimyasal içeriği olmayan buna karşılık ortama kokuyu yayan işletmelerin kullanması gereken sistemlerdir. Sulu fitreler restoranlar, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi işletmelerde zorunlu kullanılmadılır havalandırma ekipmanlarıdır. Ayrıca Kömür ve Fuel-Oil gibi yüksek kükürt oranlo yakıtların kullanılmasıdır kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum ve partikelerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir

KARBON ve STATİK FİLTRE / Fanlar

Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan adsorbanların en önemlisi, yüksek gözeneklilire sahip aktif karbonlardır. Karbon Filtreler, Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömür, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler.

AKROBAT KOL UYGULAMALARI ve BACA SİSTEMLERİ

Orjinal kaynak dumanı ve toz çekme kolu, atölyelerdeki kaynak dumanlarının, buharını ve tozlarının çekilmesi için mükemmel bir ünitedir. Akrobat Kol çekicilerin patentli tasarımı optimum duman ve toz çekme kapasitesini ve manevra kabiliyetini sunar. 360° donmasını mümkün kılan özel bir dondurucu ile asılıdır. Tüm yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir, kolay konumlandırılabilir.

NEDEN BİZ ?

Neden Bimm Havalandırma sorusunun cevabı referanslarımızda gizldir. Kendi sektöründe öncü ve lider firmaların bizi tercih etmesi bir tesadüf de­ğil bizim işmizi büyük bir tutkuyla yapmamızdan, kaliteli imalatlarımızdan, zamanında ve güvenli teslim etti­ğimiz işlerimizden kaynaklanmaktadır. Bu her şeyden önce insana ve doğaya verdi­ğimiz de­ğerin bir geri dönüşüdür

·         UZMAN KADRO

İdari kadromuzdan, makina mühendislerimize, teknikerlerimizden, usta ve ustabalarımza kadar her biri kendi alanında deneyimli bir ekiple çalışyoruz.

·         BÜYÜK DENEYIM

Havalandırma Sistemleri üzerine uzman kadroyla sektörde 60 yıllık deneyim.

·         KALITELI ÜRÜN

İşimize duydu­ğumuz saygı, sektörden önce firması olmasının verdi­ği sorumlulukla müşterilerimize en kaliteli ürünlerle en iyi hizmeti vermek temel prensibimizdir.

·         DÜŞÜK MALIYET

Üretimini yaptığımız ürünler , mühendislerimizce projelendirilir ve en kaliteli en ekonomik fiyatlarla çevre normlarına uygun olarak montaj yapılır.

Bim Havaland1rma nedir ? Nas1l yap1l1r?
Bim Havaland1rma nedir ? Nas1l yap1l1r?

FARKIMIZ

Kendi sektöründe öncü ve lider firmaların bizi tercih etmesi bir tesadüf de­ğil bizim içimizi büyük bir tutkuyla yapmamızdan kaliteli imalatlarımızdan zamanında ve güvenli teslim ettiğimiz işletmelerimizden kaynaklanmaktadır. Her_şeyden önce insana ve do­ğaya verdi­ğimiz de­rin bir geri dönüşümdür.

Makine mühendislerimiz; Firmayla ilk iletişime geçti­ğimiz andan itibaren işi teslim edene kadar geçen sürede yerinde keşif , işin projelendirilmesi, mevcut projenin gözlenmesi, uygulama alanının tayini, do­ğru imalat ,do­ğru montajlamalarının denetimi sorumlulukları içindir.

Tekniker; Üretim prosesindeki tüm cihazların bakım ve talimatlara uygun kullanılması için denetlenmesi ve periyodik bakımlarından sorumludur.

Nakliye üretimi tamamlanmış cam cihaz ve malzemeleri şantiyelere zamanında ve hasarsız götürmek yakın belgelerden temin edilen sarf malzemelerin ve hammaddelerin güvenli şekilde firmaya ulaşmasını sa­ğlamak sorumluluklarıdır.

Şantiye formeni; Şantiye içerisindeki tüm organizasyondan sorumludur. Malzeme şantiyeye ulaştığı andan itibaren yanlış montaja imkan sa­ğlamamak adına projeye uygun olarak tüm malzeme dağılımını yapmalıdır.

Üretim ustabaşı; Makine mühendislerinin gözlemleyip çıkardıkları imalat listerine uygun hammadde var mı eksik malzeme var mı kontrolü varsa üretim modörüne rapor etmesi yok ise listeyi eksiksiz bir şekilde çıkarmak sorumluluklarıdır.

Usta ; Elindeki imalat listesini eksiksiz tamamlamak, hurda maliyetini azaltmak adına kullandığı­ makinayı talimatlara uygun kullanmak ekipmanlarının ve çalışma alanını düzenlemek ,günlük basit bakımlarıını yapmak daha büyük durumlarda amirine haber vermek

Plazma oparatörüProjeye uygun olarak çıkan imalat listesini inceleyip plazma ekranında do­ğru parçayı çizip kendinden sonraki prosese parça temin etmek

UYGULAMA ALANLARI

Havalandırma Sistemleri, mekana göre çok de­ğişiklik gösterir. Örne­ğin; Plastik hammadde kullanılarak üretim yapılan fabrikalarda Granür makinalarına toz toplama sistemi kurmak gerekir, tozla birlikte atık gaz çıkıntılarından sulu filtre de (web scruber) koymak zorunlulu­ğu vardır. Sistemler Çevre Bakanlığı normlarına uygun olmak zorundadır. Ortam ölçümlerinde ‘’dozimetre’’ kullanılmalıdır. Dozimetre işçinin üzerine takılan mekanik bir cihazdır, ortamdaki tozun miktarını çalışan personelin üstünden tespit eder. İşçi sağlığı ve güvenli­ği için dozimetre kullanmak gereklidir.

Havalandırma Sistemleri  Konutlar, Otoparklar, Büyük ve Ticari Mutfaklar, Anaokulları ve Yuvalar, Okullar, Üniversite Anfileri, Labratuvarlar, Toplantı Salonları, Gösteri ve Spor Salonları, Olimpik Havuzlar, Konser ve Tiyatro Salonları, Sergi ve Fuar alanları, Alışveriş Merkezleri / Ma­ğazalar, Süpermarketler, Ofis ve Oteller, Hastaneler, Fabrikalar ve imalathaneler,Atölyeler,Marangoz ve Kalıphaneler’de uygulanmalıdır.

Referanslarımız

BİMM'den Haberler

Hifyber

Havalandırma Sistemlerinde 60 yıllık tecrübemiz ile sizlerleyiz

Devamını Oku

Hifyber

İstanbul Havalandırma Firmaları arasında uzman ekip, kaliteli işçilik ve ekonomik fiyatlar ile hılı ve kesin çözümler

Devamını Oku

Hifyber

Toz Toplama Sistemleri projelendirme ve imalat montaj konusunda hemen başvurun

Devamını Oku